2013 Asian Women’s Volleyball Championship

การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2013 ( 2013 Asian Women’s Volleyball Championship) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 กันยายน – 21 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ ชาติชายฮอลล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวา 2550 และห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

แบ่งกลุ่มโดยอาศัยอันดับจากวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2011

กลุ่ม A

กลุ่ม B กลุ่ม C กลุ่ม D

ธงชาติไทย ไทย (เจ้าภาพและอันดับ 4)
ธงชาติคาซัคสถาน คาซัคสถาน (อันดับ 9)
ธงชาติออสเตรเลีย ออสเตรเลีย
ธงชาติมองโกเลีย มองโกเลีย

Flag of the People's Republic of China จีน (อันดับ 1)
ธงชาติอิหร่าน อิหร่าน (อันดับ 8)
Flag of the Philippines ฟิลิปปินส์
ธงชาติอินเดีย อินเดีย

ธงชาติญี่ปุ่น ญี่ปุ่น (อันดับ 2)
ธงชาติเวียดนาม เวียดนาม (อันดับ 7)
ธงชาติอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย
ธงชาติฮ่องกง ฮ่องกง

ธงชาติเกาหลีใต้ เกาหลีใต้ (อันดับ 3)
ธงชาติจีนไทเป จีนไทเป (อันดับ 5)
ธงชาติประเทศพม่า พม่า
ธงชาติศรีลังกา ศรีลังกา

 
Asian Championship 2013
รายละเอียด
เจ้าภาพ ธงชาติของไทย ไทย
วันที่ 13 – 21 กันยายน
ทีม 16
สนาม (in 1 host city)
ทีมชนะเลิศ ธงชาติไทย ไทย (2nd title)
ผู้เล่นทรงคุณค่า ไทย วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์
 ก่อนหน้า ถัดไป 

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขันได้ที่ : http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2_2013#.E0.B8.81.E0.B8.B2.E0.B8.A3.E0.B9.81.E0.B8.9A.E0.B9.88.E0.B8.87.E0.B8.81.E0.B8.A5.E0.B8.B8.E0.B9.88.E0.B8.A1

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://th.wikipedia.org/wiki

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s