Top 20 Richest Countries of Asia In 2012


เข้าไปอ่านในเวปที่เขา ranking อันดับประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในเอเซียแล้ว ผมก็งงว่าเขาลืมประเทศในแถบตะวันออกกลางได้ยังไง บล๊อกนี้ผมเลยไปค้นมาจากการ ranking ของ CIA factbook มาให้อ่านกันโดยที่ผมรวมเอาประเทศอิสราเอลเข้าไว้ในนี้ด้วย เพราะถือว่าประเทศนี้อยู่ในทวีปเอเซียเช่นกัน

วันนี้มาดูซิว่าทาง CIA Fact Book เขาจัดอันดับประเทศร่ำรวยที่สุดของเอเซียไว้ว่ามีประเทศไหนติดอันดับบ้าง ซึ่งสิ่งที่เขาใช้จัดอันดับ หริือ ranking ก็คือ รายได้ตัวหัวของคนในประเทศนั้นๆ (GDP per Capita) ตัวเลขด้านซ้ายคือลำดับที่ในเอเซีย ส่วนตัวเลขในวงเล็บคืออันดับที่ในโลกครับ

20. Maldives $ 8,700 2012 est. (125)

มัลดีฟส์ : พื้นที่ทั้งหมด 300 ตารางกิโลเมตร ประชากร 349,106 คน
เป็นประเทศที่มีพื้นที่ประกอบด้วยหมู่เกาะปะการังจำนวนมากในมหาสมุทรอินเดีย และตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอินเดียและศรีลังกา ภูมิประเทศ พื้นที่ความยาวจากเหนือจรดใต้ 821 กิโลเมตร จากตะวันออกจรดตะวันตก 120 กิโลเมตร แต่เป็นพื้นที่ดินรวมเพียง 300 ตารางกิโลเมตรมีจุดสูงสุดเพียง 2.3 เมตร ประกอบด้วยหมู่เกาะปะการัง 26 กลุ่ม (atoll) รวม 1,190 เกาะ มีประชากรอาศัยอยู่เพียงประมาณ 200 เกาะ และได้รับการพัฒนาเป็นโรงแรมสำหรับนักท่องเที่ยว 74 เกาะ … สินค้าที่ส่งออก ปลา เนื้อมะพร้าวแห้ง ปลาทูน่าสด แช่เย็นและแช่แข็ง

19. China $ 9,100 2012 est (122)

Changhi, China

จีน : มีพื้นที่ทั้งหมด 9,640,821 ตารางกิโลเมตร ประชากร 1,356,660,000 คน
จีน เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก กว่า 1.3 พันล้านคน กับพื้นที่ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร นับเป็นประเทศที่มีพื้นที่ทั้งหมดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอันดับ 3 หรือ 4 (มีความขัดแย้งกับพื้นที่ของสหรัฐอเมริกา แต่สหรัฐนับเพียง 50 รัฐเท่านั้น จึงถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 4 (ตัวเลขดังกล่าวนำมาจากหนังสือ The World Factbook….ปัจจุบัน จีนมีจีดีพี (nominal) สูงเป็นอันดับสามของโลกที่ 30 ล้านล้านหยวน (4.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) แต่รายได้ต่อหัวมีค่าเฉลี่ยเพียง 9,100 ดอลลาร์สหรัฐ จึงยังคงตามหลังประเทศอื่นอีกนับร้อย หากวัดด้วยความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อ จีนจะมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นที่สองรองจากสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

18. Timor-Leste $ 9,500 2012 est. (120)

Tasitolu Dili, East Timor

ติมอร์เลสเต : มีพื้นที่ทั้งหมด 15,000 ตารางกิโลเมตร ประชากร 1,177,834 คน
เป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนเกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยเกาะติมอร์ด้านตะวันออก เกาะอาเตาโร (Atauro) และเกาะจาโก (Jaco) ที่อยู่ใกล้เคียง และเขตโอเอกูซี (Oecusse) ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของเกาะติมอร์ ติมอร์ตะวันออกถูกล้อมรอบโดยพื้นที่ของประเทศอินโดนีเซีย…ลู่ทางการค้าการลงทุนในติมอร์ตะวันออกที่มีศักยภาพ คือ ไร่กาแฟ การประมง ธุรกิจการท่องเที่ยว รวมถึงแหล่งทรัพยากรประเภทน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติในเขต Timor Gap ซึ่งอยู่ระหว่างติมอร์-เลสเตกับออสเตรเลีย อย่างไรก็ดี ธุรกิจเหล่านี้ยังจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาและการสนับสนุนด้านการเงินจากนักลงทุนภายนอกอยู่มาก

17. Thailand $ 10,000 2012 est (117)

Bangkok, Thailand

ประเทศไทย : มีพื้นที่ทั้งหมด 513,115 ตารางกิโลเมตร ประชากร 64,456,695 คน
ประเทศไทยมีเศรษฐกิจแบบผสม มีรายได้หลักจากอุตสาหกรรม การส่งออกสินค้าและบริการ การท่องเที่ยว การบริการ เกษตรกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับที่ 24 ของโลก และมีมูลค่าการนำเข้าเป็นอันดับที่ 23 ของโลก….ข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ประเทศไทยส่งออกสินค้ากว่า 406,990 ล้านบาท โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องจักร 141,401 ล้านบาท อาหาร 52,332 ล้านบาท สินค้าอุคสาหกรรม 45,959 ล้านบาท และมีมูลค่าการนำเข้าราว 285,965 ล้านบาท โดยสินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องจักร 113,421 ล้านบาท น้ำมันและเชื้อเพลิง 50,824 ล้านบาท และเคมีภัณฑ์ 46,376 ล้านบาท มีมูลค่าการค้าสุทธิ 121,025 ล้านบาท เนื่องจากประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ด้านพืชพรรณธัญญาหารตลอดปี จึงได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของโลก และเป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลกเป็นอันดับที่ 5

16. Azerbaijan $ 10,700 2012 est (113)

Azerbaijan

อาเซอร์ไปจาน : มีพื้นที่ทั้งหมด 86,600 ตารางกิโลเมตร ประชากร 9,164,000 คน
เป็นประเทศในแถบเทือกเขาคอเคซัส บริเวณที่เป็นจุดเชื่อมต่อของภูมิภาคยุโรปตะวันออกกับเอเชียตะวันตกเฉียงใต้…สินค้าส่งออกหลักของประเทศคือน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่มาจากทะเลสาบแคสเปียน มีน้ำมันสำรองอันดับ 3 ของโลก อาเซอร์ไบจานอยู่ระหว่างระยะการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจจากการมีระบบเศรษฐกิจที่รัฐเป็นผู้ควบคุมไปสู่การเปิดเสรีมากขึ้น

15. Iran $ 13,100 2012 est (101)

Mt. Damavand, Iran

อิหร่าน : มีพื้นที่ทั้งหมด 1,648,195 ตารางกิโลเมตร ประชากร 68,467,413 คน
อิหร่านมีปริมาณแก๊สธรรมชาติสำรองมากเป็นอันดับสองของโลก และมีปริมาณน้ำมันสำรองมากเป็นอันดับสามของโลก เป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดอันดับสองของโอเปก และมีศักยภาพจะกลายมาเป็นมหาอำนาจด้านพลังงานของโลก

14. Kazakhstan $ 13,900 2012 est (96)

Talgar Mountain, Kasakhstan

คาซักสถาน : มีพื้นที่ทั้งหมด 2,717,300 ตารางกิโลเมตร ประชากร 16,958,480 คน
เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่ครอบคลุมกว้างขวางในทวีปเอเชีย และเป็นสาธารณรัฐในอดีตสหภาพโซเวียต มีพรมแดนติดกับประเทศรัสเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศในเอเชียกลาง ได้แก่ คีร์กีซถาน อุซเบกิสถาน และเติร์กเมนิสถาน และมีชายฝั่งบนทะเลแคสเปียน คาซัคสถานเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต …. คาซัคสถานเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 9 ของโลก
มีทรัพยากรที่สำคัญเป็นจำนวนมาก เช่น น้ำมันดิบ แร่ธาตุ ตลอดจนยังมีขีดความสามารถทางการเกษตรอันเนื่องมาจากพื้นที่สำหรับเพาะปลูกและทำปศุสัตว์ที่กว้างขวาง …. ส่วนด้านการค้า ที่อยู่อาศัย และการคมนาคม ก็มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วเช่นกัน สำหรับการลงทุนนั้นมีมูลค่าร้อยละ 19 ของ GDP โดยหนึ่งในสี่ของการลงทุนนั้น มาจากบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมน้ำมันและโลหะ

13. Malaysia $ 16,900 2012 est (79)

Twin Tower, KL

มาเลเซีย : มีพื้นที่ทั้งหมด 329,847 ตารางกิโลเมตร ประชากร 29,120,000 คน
สินค้าที่สำคัญได้แก่ ผลิตยางพาราที่สำคัญของโลก และข้าวเจ้าปลูกมากบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำทั้ง 2 ด้าน การทำเหมืองแร่ แร่ที่สำคัญ ได้แก่ แร่ดีบุกส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกแร่เหล็ก น้ำมัน และแก๊สธรรมชาติ… การทำป่าไม้ ส่วนใหญ่เป็นไม้เนื้อแข็ง ส่งไม้ออกเป็นอันดับ 2 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากอินโดนีเซีย อุตสาหกรรม ได้ชื่อว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของเอเชีย (NICs)

12. Saudi Arabia $ 25,700 2012 est (59)

Kingdom Tower, Riyard.

ซาอุดิอาระเบีย : มีพื้นที่ทั้งหมด 2,149,690 ตารางกิโลเมตร ประชากร 27,601,083 คน
ซาอุดีอาระเบีย มีปริมาณน้ำมันสำรองมากที่สุดในโลก คิดเป็นประมาณ 260 พันล้านบาร์เรลหรือประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ของปริมาณน้ำมันสำรองของโลก โดยที่รายรับของประเทศประมาณ 2 ใน 3 มาจากการส่งออกน้ำมัน เศรษฐกิจของซาอุดีอาระเบีย จึงขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันโลกค่อนข้างมาก …. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในต่อหัว (Per Capita Gross Domestic Product GDP Per Capita) ของซาอุดีอาระเบีย มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980 เป็นต้นมาเนื่องจากอัตราเพิ่มของประชากรมีมากกว่าอัตราความเจริญทางเศรษฐกิจ

11. Bahrain $ 28,200 2012 est (54)

บาร์หเรน : มีพื้นที่ทั้งหมด 665 ตารางกิโลเมตร ประชากร 688,345 คน
บาห์เรนเป็นประเทศแรกในอ่าวอาหรับที่ขุดพบน้ำมันดิบ ในปี 2475 และมีการสร้างโรงกลั่นน้ำมันขึ้น อย่างไรก็ดี ปริมาณน้ำมันดิบที่ขุดพบในบาห์เรนนับว่ามีจำนวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับคูเวตและซาอุดีอาระเบีย

10. Oman $ 28,500 2012 est (53)

Masqat, Oman

โอมาน : มีพื้นที่ทั้งหมด 212,460 ตารางกิโลเมตร ประชากร 3,001,583 คน
เศรษฐกิจของโอมาน ก่อนเริ่มการผลิตน้ำมัน เป็นเศรษฐกิจที่พึ่งพาสินค้าเกษตรและประมงแบบพอประทังชีพ (subsistence agriculture) อย่างไรก็ดีเมื่อมีอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันเชิงพาณิชย์ ซึ่งเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1967) จึงทำให้เกิดการหักเหในการพัฒนาประเทศ จากสังคมที่พึ่งผลผลิตทางการเกษตร มาเป็นการพึ่งพาน้ำมันเป็นสินค้าออก รายได้มหาศาลจากการขายน้ำมันดิบถูกนำมาใช้พัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างกว้างขวาง นับแต่ปี พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) เป็นต้นมา จนปัจจุบันโอมานได้ชื่อว่า เป็นประเทศที่มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่รวดเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในโลก

9. Israel $ 32,200 2012 est (44)

Tel Arviv, Israel

อิสราเอล : มีพื้นที่ทั้งหมด 22,145 ตารางกิโลเมตร ประชากร 7,859,300 คน
ระบบเศรษฐกิจอิสราเอลมีลักษณะผสมผสานระหว่างการที่รัฐเข้าไปมีบทบาทควบคุมกิจการที่มีกำลังการผลิตและการจ้างงานสูง ขณะที่ภาคเอกชนก็สามารถมีกิจการได้โดยเสรี โดยทั่วไปแล้ว เศรษฐกิจของอิสราเอลจะอยู่ใต้อิทธิพลของความจำเป็นด้านความมั่นคง….สินค้าส่งออกที่สำคัญ เครื่องจักรและอุปกรณ์ software เพชรเจียระไน ผลิตภัณฑ์เกษตร เสื้อผ้า

8. Korea, South $ 32,400 2012 est (43)

Baitou Mountain Tiachi, Korea

เกาหลีใต้ : มีพื้นที่ทั้งหมด 98,480 ตารางกิโลเมตร ประชากร 49,024,737 คน
เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด เป็นประเทศพัฒนาแล้ว…อุตสาหกรรมในเกาหลีใต้ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเบา ผลผลิตทางอุตสาหกรรมที่สำคัญได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า สิ่งทอ รถยนต์ ปิโตรเคมี และเรือเดินสมุทร

7. Japan $ 36,200 2012 est (38)

Kinkakuji Kyoto, Japan

ญี่ปุ่น : มีพื้นที่ทั้งหมด 377,944 ตารางกิโลเมตร ประชากร 126,659,683 คน
ญี่ปุ่นมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา เมื่อวัดด้วยจีดีพีก่อนปรับอัตราเงินเฟ้อ (ประมาณ 4.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) และอันดับที่ 3 รองจากสหรัฐอเมริกาและจีน เมื่อวัดด้วยอำนาจการซื้อ] ญี่ปุ่นมีกำลังการผลิตที่สูงและเป็นประเทศต้นกำเนิดของผู้ผลิตชั้นนำที่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น รถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร เหล็กกล้า โลหะนอกกลุ่มเหล็ก เรือ สารเคมี

6. Taiwan $ 38,500 2012 est (30)

Chiang Kai Shek memorial, Taiwan

ใต้หวัน (จีนคณะชาติ) : มีพื้นที่ทั้งหมด 35,980 ตารางกิโลเมตร ประชากร 25,341,602 คน
สาธารณรัฐจีนเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่14ของโลก หน่วยเงินตราที่ใช้ คือ ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่มีจำนวนน้อย แต่เป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นสูงอุตสาหกรรมนั้นเป็นเน้นไปที่การผลิต มีการนำเข้าน้ำมันดิบและแร่เหล็ก เพื่อนำไปผลิตรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ ส่งออกไปจำหน่าย ถือเป็นการค้าโดยการผลิต

5. Kuwait $ 43,800 2012 est. (18)

Kuwait Highway

คูเวต : มีพื้นที่ทั้งหมด 17,820 ตารางกิโลเมตร ประชากร 2,985,000 คน
คูเวตเป็นประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีและร่ำรวยจากการขายน้ำมัน รายได้ของรัฐส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับน้ำมันและอุตสาหกรรมน้ำมันเป็นหลัก (คูเวตมีปริมาณน้ำมันสำรองมากถึงร้อยละ 10 ของปริมาณน้ำมันสำรองโลก)

4. United Arab Emirates $ 49,000 2012 est (16)

Dubai Night

ยูไนเต็ดอาหรับอีมีเรต : พื้นที่ทั้งหมด 83,600 ตารางกิโลเมตร ประชากร 4,496,000 คน
เป็นประเทศหนึ่งในตะวันออกกลาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของคาบสมุทรอาหรับ ในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ริมอ่าวเปอร์เซีย ประกอบด้วยรัฐเจ้าผู้ครองนคร (emirates) 7 รัฐ ได้แก่ อาบูดาบี อัจมาน ดูไบ ฟูไจราห์ ราสอัลไคมาห์ ชาร์จาห์ และอุมม์อัลไกไวน์…. รายได้หลักมาจากการส่งออกปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ โดยเแพาะจาก Abu Dhabi

3. Brunei $ 50,500 2012 est. (14)

Sultan Omar Ali Saifuddin Mosque

บรูไน : มีพื้นที่ทั้งหมด 5,770 ตารางกิโลเมตร ประชากร 428,146 คน
บรูไนเป็นประเทศที่ร่ำรวยไปด้วยน้ำมันและก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำรายได้มาสู่ประเทศเป็นอันดับหนึ่ง

2. Singapore $ 60,900 2012 est. (7)

Singapore City

สิงค์โปร์ : มีพื้นที่ทั้งหมด 699.4 ตารางกิโลเมตร ประชากร 5,546,600 คน
การค้าขาย เป็นท่าเรือปลอดภาษี ประเทศต่าง ๆ ส่งสินค้าต่าง ๆ มายังสิงคโปร์เพื่อส่งออก และสิงคโปร์ยังรับสินค้าจากยุโรป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เพื่อส่งไปขายต่อยังประเทศเพื่อนบ้าน มีท่าเรือน้ำลึก เหมาะในการจอดเรือส่งสินค้า

1. Qatar $ 102,800 2012 est. (1)

West Bay Building Qatar

กาตาร์ : มีพื้นที่ทั้งหมด 11,571 ตารางกิโลเมตร ประชากร 1,699,435 คน
รายได้หลัก น้ำมัน ปุ๋ย เหล็ก ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และก๊าซธรรมชาติ

ส่วนประเทศในกลุ่มอาเซียนของเรา รายได้ต่อหัวเรียงตามลำดับดังต่อไปนี้ครับ

1. สิงค์โปร์ $ 60,900 (7)
2. บรูไน $ 55,000 (14)
3. มาเลเซีย $ 16,900 (79)
4. ประเทศไทย $ 10,000 (117)
5. ติมอร์เลสเต้ (ติมอร์ตะวันออก) $ 9,500 (120)
6. อินโดนีเซีย $ 5,000 (157)
7. ฟิลิปปินส์ $ 4,300 (164)
8. เวียตนาม $ 3,500 (170)
9. ลาว $ 3,000 (176)
10. กัมพูชา $ 2,400 (186)
11. พม่า $ 1,400 (205)

ส่วนประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกคือ Congo, Democratic Republic of the $ 400 2012 est. ลำดับที่ 229 ของโลก.

ที่มา : CIA Factbook

wikipedia

Cr.http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=travelsomewhere&month=21-05-2013&group=29&gblog=47

Advertisements
Aside | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s